Vi søker prosjektleder til vårt bredde E-sport eventyr! Vil du være med på reisen?

PROSJEKTLEDER BREDDE-E-SPORT

Bredde-e-sport alliansen søker prosjektleder for utvikling av Norsk bredde-e-sport.

Som en rykende fersk frivillig organisasjon som jobber for å øke bredde-e-sport aktiviteten i Norge, trenger vi en prosjektleder til å koordinere aktiviteten og støtte medlemsklubbene i deres arbeid.

Som prosjektleder vil du være med å utvikle bredde-e-sporten i norge de neste to årene. Du vil ha stor mulighet til å forme din egen stilling. Aktiviteten skapes hos medlemsklubbene som du vil ha tett samarbeid med. Din rolle blir bl.a. å være Alliansens ansikt utad, veilede nyoppstartede bredde-e-sport klubber, utarbeide delprosjekter, søke midler for gjennomføring og bygge nettverk. Du vil ha en sentral rolle i utviklingen av norsk bredde-e-sport.

Vi kan tilby:

 • Unik mulighet til å utvikle bredde-e-sporten i Norge!
 • Representere Alliansen og bli kjent med e-sport klubber i hele Norge.
 • 100% prosjektstilling i 2 år
 • Arbeidstid fra 8 til 16, men med noe ettermiddag/helg (flexi tid).
 • Mulighet for arbeidssted på et av «Idrettens Hus» i Viken (Fredrikstad, Drammen) eller relevant sted Oslo/Strømmen.
 • Lønn etter avtale.

Om organisasjonen.

Bredde-e-sport Alliansen sitt formål er å skape aktivitet og hjelpe organisasjoner som ønsker å igangsette e-sport breddeaktivitet. Vårt mål er å skape aktivitet. Bredde-e-sport Alliansen skal ikke være et forbund for e-sporten i seg selv. Vi ønsker å fungere som en støttespiller og «inkubator» for breddetilbud. 

Den nyoppstartede organisasjonen er drevet av de frivillige medlemsklubbene. Formålet er å stimulere og støtte initiativene til aktivitet som kommer fra disse. Prosjektleder rapporterer til styret. Alliansens virke er i stor grad knyttet til prosjektet «bredde-e-sport til alle» som har en egen styringsgruppe og etter hvert flere arbeidsgrupper for spesifikke tema områder.  

Arbeidsoppgaver vil bl.a. annet være:

 • Jobbe med en overordnet «sportslig plan» for bredde-e-sport inkl fysisk treningsopplegg.
 • Utvikle fagplaner, treneropplegg og opplæringsplaner.
 • Holde kontakt med våre medlemsklubber.
 • Samle data og dele erfaringsgrunnlag innen bredde-e-sportklubbene.
 • Overordnet ansvar for seriespill innen bredde-e-sport.
 • Utvikle og søke midler for e-sport-cup-konsept og videre arbeid med Alliansen.

Jobben passer for deg som:

 • Har stor interesse for gaming og e-sport.
 • Liker å kommunisere med mennesker og bygge nettverk.
 • Er utadvendt og selvstendig.
 • Flink til å koordinere og følge opp aktiviteter.
 • Som er en god rollemodell og relasjonsbygger.
 • Som liker å jobbe med aldersgruppen 12 – 25 år.
 • Har initiativ og liker å jobbe med prosjekter.

Utdanning / Kompetanse:

    Fullført videregående eller høyere utdanning. 

Erfaring med prosjektledelse og kommunikasjonsarbeid. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Annet:

Plettfri vandelsattest må kunne fremvises.

Må beherske norsk muntlig og skriftlig. 

I søknaden ønsker vi at du svarer ut følgende spørsmål:

Hvem er du? Litt om deg og interessene dine?

Hvordan kan du bidra til å utvikle norsk bredde-e-sport?

Stillingsprosent: 100%

Type: Engasjement

Sektor: Frivillig

Søknadsfrist:  15.03.2021

ALLE SØKNDER SENDES GJENNOM FINN.NOs PORTAL

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=207855825

Hjemmeside: http://www.esportalliansen.no

FB: https://www.facebook.com/E-Sport-Alliansen-104663368182686

Kontaktperson:     Ola Ekeberg Apenes / post@esportalliansen.no / 99161311 

            Konstituert leder